O Santa Barbara de Relampué
O Santa Barbara de Relampua
O Santa Barbara de Relampué
O Santa Barbara de Relampua
E Relampue, de Relampuá.
O Santa Barbara de Relampué
O Santa Barbara de Relampua
De Relampue de Relampuá.
O Santa Barbara de Relampué
O Santa Barbara de Relampua
E Relampue, de Relampuá.
O Santa Barbara de Relampué
O Santa Barbara de Relampua
De Relampue de Relampuá.

O St Barbara of Lightning
O St Barbara of Lightning
O St Barbara of Lightning
O St Barbara of Lightning
She’s of lightning, lightning
O St Barbara of Lightning
O St Barbara of Lightning
She’s of lightning, lightning
O St Barbara of Lightning
O St Barbara of Lightning
She’s of lightning, lightning
O St Barbara of Lightning
O St Barbara of Lightning
She’s of lightning, lightning